Ansvarsfriskrivning

Disclaimer: You agree that MyFrukost.se accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to accuracy, actuality, completeness and quality of the content on this site and assumes no liability for direct or indirect use of this website and for downloads of data from this site. All contents serve as nonbinding general information.

Denna webbplats tillhandahåller endast allmän information och indikationer.

Den angivna informationen är inte bindande, inte komplett och inte juridiskt bindande och bör verifieras med restaurangen.

Även om MyFrukost.se försöker uppdatera innehållet på den här webbplatsen regelbundet kan de faktiska erbjudandena variera och MyFrukost.se kan inte hållas ansvariga för felaktig information.

All sådan information erbjuds "i befintligt skick" utan någon typ av garanti.

MyFrukost.se garanterar inte korrektheten hos, och friskriver sig från allt ansvar för, eventuella felaktigheter eller övriga oriktigheter relaterade till informationen om och beskrivningen av de restauranger eller andra erbjudannden som visas i MyFrukost.se (bland annat prissättningen av, tillgängligheten hos, bilderna på och annonseringen av restaurangerbjudanden, allmänna beskrivningar, omdömen och betyg osv.). MyFrukost.se friskriver sig också uttryckligen från alla garantier, framställningar eller villkor av annat slag vad gäller korrekthet eller ägandetyp av det innehåll som är tillgängligt i och via webbplatsen.

Du får inte tillgå eller använda webbplatsen om du inte accepterar Villkoren. Din tillgång till och användning av MyFrukost.se sker på egen risk.


Senast uppdaterad 01.09.2022


Läs mer Användarvillkor och Integritetspolicy.